Affärsidé och värderingar

träd

Servandos affärsidé är att vara en bred partner inom legal administration och praktisk bolagsförvaltning.

Vi vill med våra juridiska och ekonomiska tjänster underlätta och effektivisera företagandet oavsett om det handlar om att starta ett nytt bolag, förändra, förvalta eller utveckla ett befintligt bolag alternativt att avveckla ett bolag med avslutad verksamhet.

Våra tjänster ska vara ett stöd för att driva verksamheten effektivt, skapa ordning och reda, minska risker och spara tid för dig som kund.

Vi anställda delar ett gemensamt intresse och engagemang i att ge dig som kund bästa tänkbara tjänster och nytta. Vi drivs av en vilja och når en tillfredsställelse när vi känner och får feedback som visar att våra tjänster har lett till ökad lönsamhet för dig som kund.

Vi har en företagskultur som präglas av professionalism genom hög kompetens, stort ansvarstagande och ett prestigelöst samarbete med såväl kunder som medarbetare.

Avslutningsvis tror vi att välmående och friska medarbetare trivs och presterar bättre. Vi investerar därför i träning på arbetstid, gemensamma träningsaktiviteter, ergonomi samt en flexibilitet i arbetstid och arbetsplats när så är möjligt.