Affärsidé och värderingar

Servando, Fredrik Ståhl VD

Servandos affärsidé är att vara en bred partner inom legal administration och praktisk bolagsförvaltning.

Varför?

Vi vill med våra juridiska och ekonomiska tjänster underlätta och effektivisera företagandet oavsett om det handlar om att starta ett nytt bolag, förändra, förvalta eller utveckla ett befintligt bolag alternativt att avveckla ett bolag med avslutad verksamhet.

Våra tjänster ska vara ett stöd för att driva verksamheten effektivt, skapa ordning och reda, minska risker och spara tid för dig som kund.

För vem?

Vi vill erbjuda effektiva tjänster för dig som småföretagare och entreprenör, VD eller ägare i tillväxtbolag samt CFO eller bolagsjurist i det stora bolaget.

Våra tjänster passar också bra som underkonsultuppdrag eller för förmedling och mellanhand från dig som konsult för att komplettera ditt eget utbud och öka kundnöjdheten.

Gemensamt för alla våra kunder är att de är måna om vilka tjänster och leverantörer de anlitar och gör ett medvetet val vilket ställer höga krav på oss som partner.

Hur?

Vår ambition är att alltid leverera alla tjänster med högsta kvalitet och service. Vi månar om en personlig relation och service till dig som kund för att kunna anpassa innehåll och leverans efter behov och önskemål men även genom att vara nåbara för frågor och råd.

Vår bredd inom bolagsjuridik, redovisning, revision, beskattning och företagsadministration tillsammans med erfarenheterna från många år och uppdrag ger en hög kompetens och praktisk tillämpning utifrån erfarenhet och praxis.

De flesta av våra tjänster levereras efter en klar beskrivning till fasta priser där nyttan alltid ska vara större än vårt arvode. Vid mer komplexa och helt skräddarsydda uppdrag utgår arvode enligt löpande räkning.

Våra värderingar

Det mest centrala är att vi alla anställda delar ett gemensamt intresse och engagemang i att ge dig som kund bästa tänkbara tjänster och nytta. Vi drivs av en vilja och når en tillfredsställelse när vi känner och får feedback som visar att våra tjänster har lett till ökad lönsamhet för dig som kund.

Vi har en företagskultur som präglas av professionalism genom hög kompetens, stort ansvarstagande och ett prestigelöst samarbete med såväl kunder som medarbetare. Vi arbetar utifrån fyra väredegrunder: Lönsam, kompetent och trygg, personlig och lyhörd.

Avslutningsvis tror vi att välmående och friska medarbetare trivs och presterar bättre, varför vi investerar i träning på arbetstid, gemensamma träningsaktiviteter, rörelse, ergonomi samt en balans i livet mellan arbete och fritid genom viss flexibilitet i arbetstid och arbetsplats.

"Jag tyckte att kommunikationen med Servando var i världsklass och alla frågor som vi hade fick vi svar på väldigt snabbt."

 • Ett bolag i tillväxt

  Servando har funnits i över 15 år och verksamheten har varit i kontinuerlig tillväxt. Under dessa år har vi genomfört tusentals ärenden inom bred legal administration.

  Läs mer »
 • Vi på Servando

  Vi som arbetar på Servando har tillsammans en lång och bred erfarenhet inom såväl bolagsjuridik som ekonomi. Varje anställd bidrar till helheten genom sin specifika erfarenhet och kompetens.

  Läs mer »
 • Tjänster

  Vi erbjuder tjänster inom legal adminstration och förvaltning. Vi vill underlätta och effektivisera att starta, förändra och förvalta alternativt avsluta bolag.

  Läs mer »