Ett bolag i tillväxt

Camilla tavla

Servando har funnits i knappt 20 år och verksamheten har varit i kontinuerlig tillväxt. Under dessa år har vi genomfört tusentals ärenden och uppdrag med ett breddat perspektiv på legal administration.

Servando bildades av Andreas Hager och Daniel Andersson hösten 2000. Verksamheten startade med bolagstjänster, paketerade tjänster för främst bildning och avveckling, vilken då var integrerad med verksamheter för affärsjuridisk rådgivning och elektronisk avtalshantering inom Servando Law AB.

2003 anställdes Fredrik Ståhl som ansvarig för bolagstjänstverksamheten inom Servando Law. Under 2005 och 2006, efter successiv tillväxt, frikopplades verksamheten från de övriga verksamheterna inom Servando Law AB i ett eget affärsområde. Affärsområdet bolagiserades 2006 då Servando Bolag AB bildades.

Under hösten 2007 såldes de andra två verksamheterna inom Servando, vartefter bolagstjänstverksamheten var den enda kvarvarande rörelsegrenen.

Mellan år 2000 och 2010 utgjordes verksamheten främst av leverans av bolagstjänster, d v s administrativa bolagsjuridiska tjänster för beslut, genomförande och registreringar av bolagsbildningar, avvecklingar och olika grundläggande registreringar.

Utifrån kunders förfrågningar kompletterades verksamheten runt 2010 med förvaltningstjänster för holding- och trädabolag genom att hantera ekonomiadministration för bolag utan direkt rörelse. Till detta kompletterades med tjänster för utlandsägda bolag med särskild delgivningsmottagare, adressregistrering och posthantering.

Under våren 2016 rekryterades Kerstin Norin, en jurist med mångårig erfarenhet från bolagsjuridik, i syfte att ytterligare bredda bolagets utbud vad gäller legal administration och praktisk bolagsjuridik.

Verksamheten har under de knappa 20 åren präglats av tillväxt genom breddat utbud, ökade ärendevolymer och antal anställda.

Bolagets ambitioner är att fortsätta att växa genom att kontinuerligt vidareutveckla tjänster som skapar nytta och underlättar våra kunders företagande samtidigt som det möjliggör ett intressant och utvecklande arbete för alla anställda.

"Det är med stolthet jag ser tillbaka på företagets historia, det vi lade grunden till år 2000 och den utveckling bolaget haft sedan dess."

- Andreas Hager, grundare

 • Affärsidé & värderingar

  Servandos affärsidé är att vara en bred partner inom legal administration och praktisk bolagsförvaltning.

  Läs mer »
 • Vi på Servando

  Vi som arbetar på Servando har tillsammans en lång och bred erfarenhet inom såväl bolagsjuridik som ekonomi. Varje anställd bidrar till helheten genom sin specifika erfarenhet och kompetens.

  Läs mer »
 • Tjänster

  Vi erbjuder tjänster inom legal adminstration och förvaltning. Vi vill underlätta och effektivisera att starta, förändra och förvalta alternativt avsluta bolag.

  Läs mer »