Styrelse & firmatecknare

träd

Servando Bolag ABs (org. nr 556703-1066) styrelse utgörs av ledamöterna Fredrik Ståhl (tillika VD), Daniel Andersson och Andreas Hager.

Servando Bolag AB har ett helägt dotterbolag, Servando Snabbavveckling AB (org. nr 556703-0548) med ledamöterna Fredrik Ståhl och Daniel Andersson.

Firman tecknas av styrelsen samt var för sig av ledamöterna i respektive bolag.

Båda bolagen är godkända för F-skatt och har sitt säte i Stockholm.

Servando Bolag ABs bankgiro är: 5920-0246.