Våra tjänster

Vi erbjuder tjänster inom legal adminstration och förvaltning. Vi vill underlätta och effektivisera ditt företagande oavsett om du är entreprenör och småföretagare, ägare och ledare i ett tillväxtföretag eller CFO och bolagsjurist på det stora börsnoterade bolaget.

Vi har samlat tjänsterna utifrån ditt företags situation och behov för att starta, förändra och förvalta alternativt avsluta bolag.

Start

Vi hjälper dig att omgående komma igång med ett nytt bolag. Vi överlåter ett färdigbildat bolag, lagerbolag, för direkt verksamhetsstart. Vi ser till att anpassa ditt nya bolag efter dina önskemål och kan besvara kringfrågor samt dela med oss av vår erfarenhet, allt för att ge en effektiv, korrekt och trygg grund för ditt fortsatta företagande.

Läs mer »

Förändring och förvaltning

Vi vill underlätta utveckling och drift av ditt bolag genom legala tjänster som gör att du kan fokusera på bolagets verksamhet. Det kan handla om en mängd olika bolagsjuridiska registreringar, ägarfrågor eller förvaltningsuppdrag med redovisning i holding- och trädabolag eller adress-, post- och delgivningstjänster för bolag utan kontor eller funktionärer i Sverige.

Läs mer »

Avslut

Servando har en mycket stor erfarenhet i att avveckla bolag, oavsett om det handlar om snabbavveckling med likvidation, frivillig likvidation eller fusion. Erfarenheten kommer dig som kund tillgodo genom tjänster som utformats för bästa effektivitet och trygghet.

Läs mer »

Prislista

Här finner du en sammanställning över tjänster som säljs till fasta arvoden samt fakturerings- och betalningsvillkor.

Läs mer »
 • Affärsidé & värderingar

  Servandos affärsidé är att vara en bred partner inom legal administration och praktisk bolagsförvaltning.

  Läs mer »
 • Vi på Servando

  Vi som arbetar på Servando har tillsammans en lång och bred erfarenhet inom såväl bolagsjuridik som ekonomi. Varje anställd bidrar till helheten genom sin specifika erfarenhet och kompetens.

  Läs mer »
 • Styrelse och firmatecknare

  Läs mer »