Våra tjänster

Som partner inom legal administration erbjuder vi praktiska bolagsjuridiska tjänster och administrativa förvaltningsuppdrag. I de fall en given process och förutsättningar kan följas säljs dessa som bolags- respektive förvaltningstjänster till fasta priser. I andra mer komplexa situationer som kräver individuell lösning och rådgivning mot löpande räkning.