Avslut

Servando har stor erfarenhet i att avveckla bolag, oavsett om det handlar om snabbavveckling med likvidation, frivillig likvidation eller fusion. Erfarenheten kommer dig som kund tillgodo genom tjänster som utformats för bästa effektivitet och trygghet.

Snabbavveckling med likvidation

Servando förvärvar vilande bolag i syfte om omgående likvidation i egen regi. Du som ägare får omgående ut bolagets värde i kontant köpeskilling. Alla bolag likvideras för din maximala trygghet.

Läs mer »

Fusion

En fusion innebär att ett bolag avslutas genom att ett annat bolag, befintligt eller nybildat, tar över det avslutade bolagets samtliga tillgångar och skulder.

Läs mer »

Likvidation

Förutom snabbavveckling med initalt förvärv av likvidationsbolaget kan vi biträda i en frivillig likvidation där du som ägare kvarstår under likvidationstiden och vi svarar för hela den legala hanteringen.

Läs mer »

Avslutsuppdrag

Förutom de faktiska avslutstjänsterna att på olika sätt avveckla ett bolag kan Servando också bistå i avslutsuppdrag för att få ditt bolag , t ex genom avslutande bokföring eller upprättande av bokslut.

Läs mer »
 • Start

  Vi hjälper dig att omgående komma igång med ett nytt bolag. Vi ser till att anpassa ditt nya bolag efter dina önskemål och dela med oss av erfarenheter.

  Läs mer »
 • Förändring och förvaltning

  Vi vill underlätta utveckling och drift av ditt bolag genom legala tjänster för registreringar, ägarfrågor och olika förvaltningsuppdrag.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »