Avslut

Servando har en mycket stor erfarenhet i att avveckla bolag, oavsett om det handlar om snabbavveckling med garanti om likvidation, frivillig likvidation eller fusion. Denna erfarenhet kommer dig som kund tillgodo genom tjänster som utformats för bästa effektivitet och framförallt trygghet. Hos oss blir bolagen alltid avvecklade och likviderade.

Snabbavveckling med likvidation

Servando förvärvar vilande bolag i syfte om omgående likvidation i egen regi. Du som ägare får omgående ut bolagets värde i kontant köpeskilling. Alla bolag likvideras för din maximala trygghet.

Läs mer »

Fusion

En fusion innebär att ett bolag avslutas genom att ett annat bolag, befintligt eller nybildat, tar över det avslutade bolagets samtliga tillgångar och skulder. Processen är uppdelad i olika faser med olika besluts-, genomförande- och registreringshandlingar samt frister att bevaka och efterleva. Servando förklarar processen och eventuella alternativ, upprättar samtliga besluts- och registreringshandlingar samt ser till att fusionen blir registrerad.

Läs mer »

Likvidation

Det är inte i alla likvidationssituationer en snabbavveckling lämpar sig med ett initialt förvärv av bolaget för likvidation p g a kapitalstorlek, historik, interna bestämmelser eller andra faktorer. I dessa fall kan vi även biträda i en frivillig likvidation där du som ägare kvarstår under likvidationstiden och vi svarar för hela den legala likvidationshanteringen med tillhandahållande av likvidator, beslutsdokumentation och registrering.

Läs mer »

Avslutsuppdrag

Förutom de faktiska avslutstjänsterna att på olika sätt avveckla ett bolag kan Servando också bistå i diverse avslutsuppdrag för att få ditt bolag avvecklingsbart. Det kan t ex handla om kompletterande bokföring, upprättandet av bokslut och årsredovisning samt deklaration eller övrig praktisk avslutsadministration som uppsägning av avtal och abonnemang m m.

Läs mer »
 • Start

  Vi hjälper dig att omgående komma igång med ett nytt bolag. Vi ser till att anpassa ditt nya bolag efter dina önskemål och dela med oss av erfarenheter.

  Läs mer »
 • Förändring och förvaltning

  Vi vill underlätta utveckling och drift av ditt bolag genom legala tjänster för registreringar, ägarfrågor och olika förvaltningsuppdrag.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »