Avslutsuppdrag

Avslutsuppdrag 2

Förutom de faktiska avslutstjänsterna att på olika sätt avveckla ett bolag kan Servando också bistå i diverse avslutsuppdrag för att få ditt bolag avvecklingsbart.

För att kunna genomföra t ex en snabbavveckling krävs att det aktuella bolaget har en helt uppdaterad redovisning och i vissa fall upprättat årsredovisning och deklaration för ett passerat bokslutsdatum.

Det uppstår i regel ett antal transaktioner i samband med att verksamheten avslutas, bolaget blir vilande och tid kan ha förflutit så att ett bokslut passerats. Servando kan då bistå med att snabbt upprätta bokföring, bokslut, deklarationer eller annat för att direkt kunna gå vidare med en avveckling.

I andra fall kan biträde önskas med de administrativa delarna av själva verksamhetsavslutet, t ex genom att hantera uppsägning av abonnemang, kontakter och information till externa parter m m, vilket Servando också kan utföra för att snabbt göra bolaget avvecklingsbart.

I vår likvidationstjänst där du som ägare är fortsatt ägare till bolaget under likvidationen ingår ett legalt likvidations- och avvecklingsbiträde främst avseende de formella delarna för beslut och registrering av likvidationen. Vi kan också biträda med den administrativa förvaltningen med bokföring, bokslut och årsredovisningar under likvidationstiden, vilket gör att Servando har mer av ett helthetsuppdrag i avvecklingen.

 

"Snabb återkoppling på frågor och effektiv hantering av ärendet."

 • Snabbavveckling

  Servando förvärvar vilande bolag i syfte om omgående likvidation i egen regi. Du som ägare får omgående ut bolagets värde i kontant köpeskilling. Alla bolag likvideras för din maximala trygghet.

  Läs mer »
 • Fusion

  Avslut av bolag genom att ett annat bolags övertagande. Vi svarar för dokumentation, fristbevakning och registrering.

  Läs mer »
 • Likvidation

  Vi biträder i en frivillig likvidation där du som ägare kvarstår under likvidationstiden och vi svarar för den legala likvidationshanteringen.

  Läs mer »