Fusion

Fusion

En fusion innebär att ett bolag avslutas genom att ett annat bolag, befintligt eller nybildat, tar över det avslutade bolagets samtliga tillgångar och skulder.

Servandos övriga avslutstjänster är främst inriktade på vilande bolag med en avslutad verksamhet. Fusionstjänsten däremot riktar sig till såväl vilande som fullt verksamma bolag.

Hur går det till?

Servando inleder alltid ett fusionsärende med information och råd kring beslutet om fusion samt diskussion kring alternativa lösningar om så är aktuellt. Tjänsten innefattar upprättande av fusionsplan, protokoll för beslut, registrering och bevakning av ärendet hos Bolagsverket.

Om så önskas kan Servando också biträda med att underrätta samtliga kända borgenärer eller att ta fram en sådan mall för bolagets egen hantering.

Servando projektleder också varje fusionsuppdrag genom att förse dig med rätt dokument i rätt tid, bevaka frister och i övrigt vara aktiva med påminnelser m m för ett så snabbt och effektivt ärende som möjligt. En effektiv fusion tar normalt 3-4 månader.

Hur beställer jag?

Skicka en förfrågan till info@servando.se med uppgift om de bolag som planeras att ingå i fusionen så återkommer vi direkt med en detaljerad frågelista och arvode i enlighet med vår prislista.

Ladda ner PDF av produktblad

 

"Smidighet i kommunikation med mig som kundens rådgivare och vi överträffade kundens förväntningar på enkel och effektiv process."

 • Snabbavveckling

  Servando förvärvar vilande bolag i syfte om omgående likvidation i egen regi. Du som ägare får omgående ut bolagets värde i kontant köpeskilling. Alla bolag likvideras för din maximala trygghet.

  Läs mer »
 • Likvidation

  Vi biträder i en frivillig likvidation där du som ägare kvarstår under likvidationstiden och vi svarar för den legala likvidationshanteringen.

  Läs mer »
 • Avslutsuppdrag

  Förutom de faktiska avslutstjänsterna att på olika sätt avveckla ett bolag kan Servando också bistå för att få ditt bolag avvecklingsbart.

  Läs mer »