Likvidation

Likvidation

Det är inte i alla likvidationssituationer en snabbavveckling lämpar sig p g a kapitalstorlek, historik, interna bestämmelser eller andra faktorer. I dessa fall kan vi biträda i en frivillig likvidation där du som ägare kvarstår under likvidationstiden.

Hur går det till?

I dessa likvidationsuppdrag svarar Servando för den legala likvidationshanteringen med likvidator och upprättande av besluts- och registreringshandlingar samt utgör ombud gentemot Bolagsverket. I tjänsten ingår också att Servando upprättar slutredovisning och skifteshandlingar.

Tjänsten är ett delat uppdrag mellan oss och dig som tidigare företrädare. Som tidigare ägare kvarstår du som ägare till bolaget även under likvidationstiden samt svarar för bolagets administrativa förvaltning med redovisning, bokslut och betalningar m m.

Servando kan inom tjänsten avslutsuppdrag även svara för den administrativa förvaltningen under likvidationstiden, vilket gör att uppdragen då mer liknar en snabbavveckling frånsett att ägandet är oförändrat under likvidationen och att skifte av bolagets tillgångar sker först efter i regel ca åtta månader.

Hur beställer jag?

Skicka en förfrågan till info@servando.se och bilägg en kopia av det aktuella bolagets senaste årsredovisning samt en aktuell balans- och resultatrapport. Ange gärna om du förutom själva likvidationen också önskar biträde med förvaltningen eller om du också vill ha en jämförande offert för snabbavveckling.

Ladda ner PDF av produktblad

"Vi ville avveckla bolaget innan årsskiftet och Servando fixade det trots liten tismarginal."

 • Snabbavveckling

  Servando förvärvar vilande bolag i syfte om omgående likvidation i egen regi. Du som ägare får omgående ut bolagets värde i kontant köpeskilling. Alla bolag likvideras för din maximala trygghet.

  Läs mer »
 • Fusion

  Avslut av bolag genom att ett annat bolags övertagande. Vi svarar för dokumentation, fristbevakning och registrering.

  Läs mer »
 • Avslutsuppdrag

  Förutom de faktiska avslutstjänsterna att på olika sätt avveckla ett bolag kan Servando också bistå för att få ditt bolag avvecklingsbart.

  Läs mer »