Snabbavveckling med likvidation

Kapitalförändringar

Servando förvärvar vilande bolag i syfte om direkt likvidation i egen regi. Du som ägare får omgående ut bolagets värde i kontant köpeskilling. Alla bolag likvideras för din maximala trygghet.

Snabbavveckling är en väldigt effektiv avvecklingsform som går snabbt och i regel inte kostar mer än ett års förvaltning av ett vilande bolag. Det gör att många väljer denna avvecklingsform framför andra eller fortsatt ägande av ett vilande bolag med dess tillhörande löpande kostnader. Servando garanterar att bolaget likvideras vilket är den mest permanenta och tryggaste avvecklingsformen för dig som tidigare ägare eller funktionär.

Hur går det till?

Servando lämnar direkt på förfrågan en komplett offert/bud med instruktioner för det specifika bolaget och generella instruktioner om hur ett ärende går till i alla dess steg från början till slut. Servando förser dig med en lista över de handlingar som behöver överlämnas och driver hela tiden ärendet framåt för ett så snabbt och effektivt avslut och förvärv som möjligt.

Likvidation inleds alltid direkt efter förvärv och du erhåller besluts- och registreringsuppgifter på att likvidation är beslutad och nya funktionärer utsetts och ersatt de tidigare.

I arvodet och tjänsten ingår alla delar med förvärv, likvidation, tillhandahållande av likvidator, betalning av registreringsavgifter, förvaltning med redovisning och bokslut, deklarering samt bekostande av eventuell revision. Arvodet utgår genom att köpeskillingen för aktierna är något lägre än bolagets värde, se separat prislista.

Hur beställer jag?

Skicka din förfrågan till avveckling@servando.se med en kopia av det aktuella bolagets senaste årsredovisning tillsammans med en aktuell balans- och resultatrapport. Vi återkommer direkt med offert.

Ladda ner PDF av produktblad

"Snabb, kompetent handläggning och mycket bra servicenivå."

 • Fusion

  Avslut av bolag genom att ett annat bolags övertagande. Vi svarar för dokumentation, fristbevakning och registrering.

  Läs mer »
 • Likvidation

  Vi biträder i en frivillig likvidation där du som ägare kvarstår under likvidationstiden och vi svarar för den legala likvidationshanteringen.

  Läs mer »
 • Avslutsuppdrag

  Förutom de faktiska avslutstjänsterna att på olika sätt avveckla ett bolag kan Servando också bistå för att få ditt bolag avvecklingsbart.

  Läs mer »