Förändring och förvaltning

Vi vill underlätta utveckling och drift av ditt bolag genom legala tjänster som gör att du kan fokusera på bolagets verksamhet. Det kan handla om en mängd olika bolagsjuridiska registreringar, ägarfrågor eller förvaltningsuppdrag med redovisning i holding- och trädabolag eller adress-, post- och delgivningstjänster för bolag utan kontor eller funktionärer i Sverige.

Bolagsförändringar

Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra ett antal grundläggande registreringar som firma, verksamhet, funktionärer eller annat. Vi hjälper dig med beslut och registrering av önskad förändring.

Läs mer »

Emissioner, aktieägartillskott och minskning

Kapitaltillskott kan ske genom olika former av emissioner eller genom aktieägartillskott. I vissa fall kan också en miskning av aktiekapitalet vara aktuell. Servando hjälper dig genom hela processen från beslut till registrering.

Läs mer »

Aktier och aktieböcker

Servando kan hjälpa till att införa olika aktieslag, uppdatera eller förvalta aktieböcker samt utfärda eller döda aktiebrev. Allt för ett effektivt ägande som underlättar stämmor, utdelningar och försälningar m m.

Läs mer »

Bolagsstämmor

Servando hjälper dig med hela kedjan från kallelse och annonsering till genomförande och upprättande av protokoll avseende bolagsstämmor i publika bolag eller andra med en större ägarkrets.

Läs mer »

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal kan utgöra ett mycket bra skydd för dig som ägare till ett bolag, men allra främst är det ett bra tillfälle och instrument att inom ägarkretsen gemensamt bestämma riktlinjer i ett antal viktiga frågor. Vi tar fram ett individuellt avtal just för ert bolag.

Läs mer »

Förvaltning holding- och trädabolag

Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag i väntan på försäljning eller avveckling.

Läs mer »
 • Start

  Vi hjälper dig att omgående komma igång med ett nytt bolag. Vi ser till att anpassa ditt nya bolag efter dina önskemål och dela med oss av erfarenheter.

  Läs mer »
 • Avslut

  Servando har en mycket stor erfarenhet i att avveckla bolag, vilken kommer dig som kund tillgodo genom tjänster som utformats för bästa effektivitet och framförallt trygghet.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »