Aktieägaravtal

Övergångsställe

Ett aktieägaravtal kan utgöra ett bra skydd för dig som ägare till ett bolag, men allra främst är det ett bra tillfälle och instrument att inom ägarkretsen gemensamt bestämma riktlinjer i ett antal viktiga frågor. Vi tar fram ett individuellt avtal just för ert bolag.

Flera grundläggande bestämmelser kring ett aktiebolag finns i dess bolagsordning. Men ofta är det bra att komplettera och fördjupa de bestämmelser som finns i bolagsordningen med ett aktieägaravtal, vilket inte registreras hos Bolagsverket och därmed inte heller är offentligt som t ex en bolagsordning.

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan ägarna om hur de ska styra och driva bolaget. Själva bolaget är inte en part i avtalet och därmed inte bundet av det.

Vi har tagit fram en paketerad tjänst inriktad på mindre bolag med ett fåtal ägare för att få ett individuellt anpassat avtal. Typexemplet är ett bolag med 2-3 ägare som tidigare helt saknat ett aktieägaravtal och därmed inte reglerat viktiga framtidsfrågor.

Hur går det till?

Processen börjar med ett möte mellan ägarna och Servandos jurist för informationsinsamling och fakta kring bolaget och ägarna samt genomgång av de områden som ska regleras i avtalet och ägarnas inställning och önskemål i dessa frågor.

Därefter arbetar vi fram ett utkast till avtal som reglerar bestämmande i bolaget, arbetsinsats och bidrag, vilka frågor som kräver enhällighet, vinstdelning och eventuella kapitaltillskott samt regler för försäljning m m.

Detta utkast granskas sedan vid ett slutligt möte mellan ägarna och Servandos jurist för förklaring och eventuell justering av avtalet varpå Servando levererar det slutliga avtalet.

Avtalet i sig är viktigt, men ofta är dialogen inom ägarkretsen den viktigaste för att diskutera frågor som aldrig är på agendan i den löpande verksamheten. Att lyfta blicken och tillsammans bestämma ett ramverk är ofta värdefullt och underlättar det framtida samarbetet som ägare och kompanjoner med en samsyn och gemensamma beslut.

Servando tillämpar ett fast arvode om 14 900 kr exkl moms per avtal.

Hur beställer jag?

Tjänsten beställs genom kontakt med Servando, telefon 08-545 66 130 eller mail.

"Det gick snabbt, bra information och genomförande."

 • Bolagsförändringar

  Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra registrering av t ex firma (namn), verksamhetsinriktning, funktionärer, räkenskapsår eller aktier m m.

  Läs mer »
 • Lagerbolag

  Färdigregistrerat bolag som möjliggör omgående verksamhetsstart. Snabb, korrekt och trygg bolagsbildning.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »