Aktier och aktieböcker

Prislista, faktura

Aktierna i ett bolag är ett instrument som det är viktigt att ha kontroll över och att ha anpassat till ett effektivt ägande och styrande av bolaget, vilket Servando hjälper till att åstadkomma.

Detta är en tjänst som vänder sig till bolag där det finns ett flertal ägare, kanske en bred och publik aktieägarkrets.

Olika aktieslag

Servando är behjälpliga med att införa olika aktieslag, som t ex A- och B-aktier med olika rösträtt alternativt stam- och preferensaktier med olika rätt till bolagets vinst och utdelning.

I tillväxtsituationer vid utvidgande av ägarkretsen eller erhållande av riskkapital kan det vara effektivt med olika rösträtt mellan olika ägare, t ex grundare och senare externa finansiärer. I andra sammanhang kan det också vara aktuellt med olika rätt för ägare till bolagets vinst och utdelningar utifrån t ex del i uppnått resultat.

Servando hjälper till att införa önskade och optimala aktieslag med beslut, förändring av bolagsordning, omstämpling av aktier, eventuell emission av aktier, uppdatering av aktiebok, registrering och projektledning genom hela ärendet.

Förande av aktiebok

Servando kan också bistå med uppdatering, utredning eller förvaltning kring en aktiebok. Att ha en korrekt och uppdaterad aktiebok är centralt när det kommer till deltagande vid bolagsstämmor, utdelningar eller om bolaget ska säljas. Bolagets styrelse är skyldig att föra aktieboken och vi bistår styrelsen i detta arbete med att utreda det historiska ägandet eller förvalta aktieboken och ständigt kunna presentera en aktuell där bakomliggande förändringar också finns dokumenterade.

Aktiebrev

Vi kan vara behjälpliga att ta fram aktiebrev i de fall ett fysiskt värdebevis behövs eller önskas för aktien samt i förekommande fall också medverka till dödning av förkommen aktiebrev.

Varje uppdrag anpassas utifrån kundens önskemål och behov och debiteras enligt löpande räkning med 1 400 kr per timme.

"Ett udda fall som vi till slut landade, tack!"

 • Bolagsförändringar

  Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra registrering av t ex firma (namn), verksamhetsinriktning, funktionärer, räkenskapsår eller aktier m m.

  Läs mer »
 • Emissioner m m

  Kapitaltillskott kan ske genom olika former av emissioner eller aktieägartillskott. I vissa fall kan också en miskning av aktiekapitalet vara aktuell.

  Läs mer »
 • Förvaltning holding- och trädabolag

  Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag.

  Läs mer »