Bolagsförändringar

Bolagsförändringar

Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra ett antal grundläggande registreringar. Vi hjälper dig med beslut och registrering av önskad förändring, antingen som bolagstjänst till fast pris eller i ett projekt tillsammans med jurist mot löpande räkning.

Vid olika tillfällen uppstår behov av att ändra registrering avseende t ex firma (namn), verksamhetsbeskrivning och ändamålet, sammansättning av styrelse eller revisorer, funktionärer, räkenskapsår, aktier och förköpsregler.

Hur går det till?

Servando hjälper dig med detta genom korrekt upprättade handlingar, behjälplig i tillhörande frågeställningar samt agerar ombud mot myndigheten genom att skicka in, bevaka och besvara eventuella frågor.

De flesta förändringar ryms inom våra bolagstjänster till fasta priser vilket kräver ett förenklat beslutfattande (per capsulam), ett fåtal ägare och att vi erhåller komplett information.

Vid mer komplexa förändringar, t ex vid införande av olika aktieslag med stam- och preferensaktier med avancerade beräkningar om dess skillnad, eller när beslut behöver fattas genom sammankallande och genomförande av en fysisk bolagsstämma skräddarsyr Servando ett projekt och lösning, vilket debiteras enligt löpande räkning.

Hur beställer jag?

Tjänsten beställs genom att ringa oss, 08-545 66 130, eller skicka ett mail, info@servando.se. En förteckning över alla ändringstjänster till fasta arvoden finns under prislista.

Ladda ner PDF av produktblad

 

"Prickfritt genomfört uppdrag. Jag gillar i synnerhet ert sätt att påminna och hålla tryck i processen. Sådana här saker hamnar lätt i nästan-viktigt-högen. Mycket nöjd!"

 • Emissioner m m

  Kapitaltillskott kan ske genom olika former av emissioner eller aktieägartillskott. I vissa fall kan också en miskning av aktiekapitalet vara aktuell.

  Läs mer »
 • Förvaltning holding- och trädabolag

  Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »