Bolagsstämmor

Servando, Fredrik Ståhl VD

Servando hjälper dig med hela kedjan från kallelse och annonsering till genomförande och upprättande av protokoll avseende bolagsstämmor i publika bolag eller andra med en större ägarkrets.

En bolagsstämma är ägarnas instrument för att styra bolaget och fatta en mängd viktiga beslut om t ex verksamhet, funktionärer, emissioner eller t o m likvidation. I och med att det är viktiga beslut som fattas är det också av största vikt att besluten är korrekta då de annars kan klandras och avsedda effekter och åtgärder kanske inte kan genomföras eller leda till skada.

Servando har en bred erfarenhet att medverka i hela kedjan för en bolagsstämma, allt ifrån kallelse och annonsering, genomförande och hållande av den fysiska stämman, protokollförande och även inge eventuella beslut för registrering till Bolagsverket. Servando ser till att tidsfrister hålls, lag och bolagsordning följs så att fattade beslut är korrekta och kan genomföras utan klander.

Hur går det till?

Vi bestämmer tillsammans omfattningen av uppdraget och vilka delar du som kund vill ha hjälp med, men vi kan och har erfarenhet från alla delar enligt nedan vid genomförandet av en bolagsstämma i ett publikt bolag eller där ägarkretsen är något spridd.

- Framtagande av kallelse till bolagsstämma
- Annonsering av kallelse i t ex Post- och Inrikestidningar samt dagspress
- Distribution av kallelse till ägare enligt aktieboken
- Framtagande av bolagsstämmoaktiebok
- Mottagande av anmälningar till stämman
- Framtagande av dagordning med styrelsens förslag till beslut
- Framtagande av talarmanus till ordföranden för att leda stämman
- Genomförande av stämman med närvaro- och rösträttskontroll
- Upprättande av protokoll
- Registrering av eventuella beslut som kräver registering

En uppdragsförbindelse upprättas med de överenskomna delarna och debitering sker enligt löpande räkning á 1 400 kr per timme.

Hur beställer jag?

Tjänsten beställs genom kontakt med Servando, telefon 08-545 66 130 eller mail.

"Tillgänglighet och flexibilitet när det behövdes i det aktuella ärendet."

 • Bolagsförändringar

  Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra registrering av t ex firma (namn), verksamhetsinriktning, funktionärer, räkenskapsår eller aktier m m.

  Läs mer »
 • Lagerbolag

  Färdigregistrerat bolag som möjliggör omgående verksamhetsstart. Snabb, korrekt och trygg bolagsbildning.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »