Förvaltning holding- och trädabolag

Avslutsuppdrag 2

Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag i väntan på försäljning eller avveckling.

Genom att ha förvaltat tusentals bolag förvärvade i syfte om likvidation har vi skaffat oss erfarenhet av administrativ förvaltning av bolag utan rörelse. Vi erbjuder nu denna tjänst på marknaden för alla typer av bolag utan rörelse.

Hur går det till?

Oavsett vilken typ av icke rörelsedrivande bolag du representerar erbjuder Servando en komplett administrativ förvaltning inkluderande löpande bokföring, avstämningar, upprättande av bokslut, årsredovisning, inkomstdeklaration, K-10-deklaration samt eventuell kontrolluppgift. Arvodet är fast utifrån intervall av antalet transaktioner under ett år.

Tjänsten lämpar sig för dig som valt att lägga dina kapitalinvesteringar genom ett bolag, bolag med utländskt ägande och utan representation i Sverige, bolag som är i likvidation och inväntar skifte och avregistrering eller s k trädabolag med femårskarens inför försäljning med lägre skatt. Tjänsten för trädabolagen förenas ofta med snabbavveckling efter fem års träda.

Servando kan också komplettera förvaltningsuppdragen med uppdrag som särskild delgivningsmottagare, vilket krävs för bolag utan företrädare på plats i Sverige.

Hur beställer jag?

Kontakta oss på telefon, 08-545 66 130, eller mail, info@servando.se med din förfrågan så återkommer vi direkt till dig för att få mer information om ditt bolag och gärna boka ett möte för att gå igenom det närmare och presentera samt starta upp vår förvaltningstjänst.

Ladda ner PDF av produktblad

 

"Så bra service trots strul från vårt håll och tight med tid."

 • Affärsidé & värderingar

  Servandos affärsidé är att vara en bred partner inom legal administration och praktisk bolagsförvaltning.

  Läs mer »
 • Vi på Servando

  Vi som arbetar på Servando har tillsammans en lång och bred erfarenhet inom såväl bolagsjuridik som ekonomi. Varje anställd bidrar till helheten genom sin specifika erfarenhet och kompetens.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »