Registrerad adress och posthantering

Likvidation

För bolag utan kontor i Sverige, ofta dotterbolag till utländska moderbolag, kan Servando utgöra bolagets registrerade adress samt vidarebefordra all bolagets post.

I en del situationer kanske ett svenskt bolag inte har behov av ett fysiskt kontor men ändå behov av en registrerad adress, vilket Servando kan erbjuda tillsammans med löpande vidarebefordran av erhållen post.

Detta är en tjänst som i regel nyttjas av svenska dotterbolag till utländska moderbolag och koncerner.

Bolagets adress registreras som c/o Servando Bolag AB, Box 5814, 102 48 Stockholm.

All post samlas och vidarebefordras varje vecka till anvisad kontakt.

Tjänstens arvode är 1 500 kr per månad och fakturering sker årsvis till 18 000 kr exkl moms.

"God kontakt och snabb leverans."

 • Bolagsförändringar

  Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra registrering av t ex firma (namn), verksamhetsinriktning, funktionärer, räkenskapsår eller aktier m m.

  Läs mer »
 • Emissioner m m

  Kapitaltillskott kan ske genom olika former av emissioner eller aktieägartillskott. I vissa fall kan också en miskning av aktiekapitalet vara aktuell.

  Läs mer »
 • Förvaltning holding- och trädabolag

  Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag.

  Läs mer »