Särskild delgivningsmottagare

Hand, penna - Styrelse och firmatecknare

Vi åtar oss uppdrag som särskild delgivningsmottagare vilket möjliggör för dig som kund att ha ett svenskt bolag utan funktionärer bosatta i Sverige.

För samtliga svenska bolag krävs representation och kontaktmöjlighet i Sverige. I den mån ett svenskt bolag saknar funktionär bosatt i Sverige kan Servando utgöra s k särskild delgivningsmottagare och ta emot, samt vidarebefordra, eventuella delgivningar från domstolar eller myndigheter.

Tjänsten möjliggör således att ha ett svenskt bolag utan funktionärer bosatta i Sverige.

Det är Servandos VD, Fredrik Ståhl, som registreras i rollen som särskild delgivningsmottagare.

Arvodet för uppdraget som särskild delgivningsmottagare är 5 000 kr per år inkluderande hantering av en delgivning. För tillkommande delgivningar är arvodet 1 000 kr per delgivning.

Tjänsten kompletteras ofta med Servandos tjänst för adressregistrering och posthantering.

"God personlig kontakt."

 • Bolagsförändringar

  Ett bolag kan under sin livstid behöva ändra registrering av t ex firma (namn), verksamhetsinriktning, funktionärer, räkenskapsår eller aktier m m.

  Läs mer »
 • Emissioner m m

  Kapitaltillskott kan ske genom olika former av emissioner eller aktieägartillskott. I vissa fall kan också en miskning av aktiekapitalet vara aktuell.

  Läs mer »
 • Förvaltning holding- och trädabolag

  Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag.

  Läs mer »