Betalningsvillkor

Här finner du en sammanställning över tjänster som säljs till fasta arvoden samt fakturerings- och betalningsvillkor.

Prislista

För många av våra tjänster, de s k bolagstjänsterna, tillämpar vi fasta arvoden vilket innebär att de är klart definierade och avgränsade med ett i förväg känt arvode. För mer komplexa tjänster som kräver högre grad av anpassning och rådgivning tillämpar vi löpande räkning.

Läs mer »