Betalningsvillkor

Här finner du en sammanställning över tjänster som säljs till fasta arvoden samt fakturerings- och betalningsvillkor.

Prislista

Vi tillämpar så gott som uteslutande fasta arvoden för våra tjänster, vilket innebär att tjänsterna är klart definierade och avgränsade med ett i förväg helt känt arvode. En förutsättning för de fasta arvodena är att given process och uppdragsbeskrivning följs. I annat fall kan löpande arvode utgå efter överenskommelse.

Läs mer »