Lagerbolag

Kristin, Fredrik, Milliecent 2

Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat bolag som förvärvas från Servando och möjliggör omgående verksamhetsstart utan väntan på registrering.

Med våra lagerbolag erhåller du all hjälp med bolagsformalia och registrering, vilket både frigör tid för själva verksamhetsstarten och säkerställer en korrekt och trygg bolagsbildning.

Hur beställer jag?

Beställning sker elektroniskt i vårt ärendehanteringssystem, vilket du når genom att skapa  konto för inloggning och därefter logga in och ange all önskad data för det nya bolaget.

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor kring beställning eller tjänsten i övrigt.

Hur går det till?

Efter komplett beställning gör Servando en genomgång och kontroll att alla uppgifter är korrekta samt en firmaprövning för att underlätta registrering. Vi sänder direkt ett bolagsbevis och inom några timmar samtliga bolagshandlingar, överlåtelseavtal och fullmakt för erläggande av aktiekapitalet.

Efter retur av undertecknade handlingar och bankintyg utvisande det erlagda aktiekapitalet erhålls en generalfullmakt som ger bolagets nya företrädare rätt att omgående bruka bolaget. Samtidigt skickar vi in handlingarna för ändringsregistrering till Bolagsverket. Servando bevakar ärendet hos myndigheten och hanterar all korrespondens. Efter registrering slutredovisar vi ärendet i en komplett bolagspärm med alla handlingar.

Garantier

Servandos rutiner garanterar en professionell och seriös handläggning. Det innebär att alla våra lagerbolag är bildade av Servando genom kontant erläggande av aktiekapitalet till lagerbolagets bankkonto. Vi garanterar vidare att bolaget bildats i enlighet med aktiebolagslagen, att ingen verksamhet bedrivits, att inga skulder existerar och att bolaget vid försäljningen har ett intakt aktiekapital motsvarandes av samma belopp på ett bankkonto.

Om så önskas ordnar vi också alla handlingar på engelska mot ett tilläggsarvode.

För bolag utan nödvändig representation i Sverige kan vi utgöra s k särskild delgivningsmottagare samt utgöra bolagets adress, se mer under övriga förvaltningstjänster.

Ladda ner PDF av produktblad

"Jag fick fantastisk service. Fastän jag köpte ett standardiserat lagerbolag, hjälpte konsulten mig med ”icke-standard” saker. Jag kommer bara att använda Servando framöver."

 • Skatte- och avgiftsanmälan

  Hjälp för ditt bolag att erhålla F-skattsedel, göra det momspliktigt med rätt till avdrag på inköp samt arbetsgivarregistrering.

  Läs mer »
 • Förvaltning holding- och trädabolag

  Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »