Skatte- och avgiftsanmälan

Skatte & avgiftsanmälan

Servando hjälper ditt bolag att erhålla F-skattsedel, göra det momspliktigt för momsavdrag på inköp och rätt att fakturera samt registrering som arbetsgivare och möjlighet till löneutbetalningar.

Varför skatteregistrering?

Ett bolags F-skattsedel är en kvalitetsstämpel och visar för utomstående att bolaget är registrerat hos Skatteverket och sköter skattebetalningar etc. Utan denna kan ditt bolags utförda tjänster betraktas som en anställning med innebörden att fakturerade arvoden ska utgöra underlag för arbetsgivaravgift och skatteavdrag. Vi rekommenderar alla företag att skaffa F-skattsedeln omgående i samband med köp av lagerbolag.

De absolut flesta verksamheter är skyldiga att lägga på moms på sina varor och tjänster, vilket kräver registrering. Vid skyldighet att påföra moms medföljer också rätten att dra av moms på inköp, vilken infinner sig först efter registrering. Vid en bolagsstart är det vanligt att utgifterna kommer först, varför en direkt registrering är att rekommendera för avdrag och lägre inköpskostnader. Servando är också behjälpliga med dina frågeställningar som rör registreringen med skattesatser, redovisningsmetoder och perioder etc.

För ett bolag med anställda krävs också registrering som arbetsgivare för att svara upp mot skyldigheten att betala arbetsgivaravgift och göra skatteavdrag.

Hur beställer jag?

Vi rekommenderar att du inte väntar med skatteregistreringen (Skatte- och avgiftsanmälan) utan göra den direkt vid bolagsstarten. Tjänsten beställs normalt tillsammans med lagerbolag i samma ärendehanteringssystem.

"Bra ansvarstagande, bra tillgänglighet, korrekt handlagt och håller tidsramar."

 • Lagerbolag

  Färdigregistrerat bolag som möjliggör omgående verksamhetsstart. Snabb, korrekt och trygg bolagsbildning.

  Läs mer »
 • Förvaltning holding- och trädabolag

  Vi hjälper dig med den administrativa förvaltningen (redovisning och deklarering) av ditt bolag utan rörelse, t ex kapitalförvaltande eller vilande trädabolag.

  Läs mer »
 • Prislista

  Prislistan anger Servandos bolagstjänster till fasta priser samt eventuella tillkommande registreringsavgifter hos Bolagsverket.

  Läs mer »