Våra kunder

Inom Servando arbetar vi med företag i alla storlekar och branscher, och framförallt de människor som finns i, bakom eller runt dessa företag. Gemensamt för många kunder är ett nära samarbete och personlig relation.

Entreprenörer, företagare och ägare

Många av våra kunder leder och driver sina egna bolag. Vi tillhandahåller juridiska tjänster som utgör ett stöd och skapar en trygghet vilket gör att de kan fokusera på verksamheten och bolagets drift.

Ekonomichef eller bolagsjurist

Många andra kunder är storföretag där våra tjänster ofta upphandlas av en CFO eller bolagsjurist. Våra tjänster kan underlätta förvärv och transaktioner, skapa effektiva bolagsstrukturer samt avlasta ekonomi- och juristavdelningar med hög arbetsbelastning.

Utländska ägare

Flera multinationella koncerner och utländska ägare efterfrågar lokal kontakt och assistans för att t ex förvalta svenska holdingbolag. De behöver då inte ha ett eget kontor eller representation på plats och kan vara trygga med att svenska regler och lagar följs.

Revisorer, redovisningskonsulter eller advokater

Vi kallar denna kundkategori förmedlare då de i regel inte själva nyttjar tjänsterna utan förmedlar eller rekommenderar dem till sina kunder. Det är konsulter som ser ett värde av att kunna erbjuda sina kunder tjänster som kompletterar deras egna utbud men samtidigt av en leverantör de har förtoende för och som stärker deras egen kundrelation.

Gemensamt för våra kunder är att de alla uppskattar och värdesätter kvalitet och service, vilket gör valet av leverantör viktigt. Vi vill att våra kunder ska bry sig och göra ett medvetet val av någon de har förtroende för.

Referenser

Önskas referens till kund med motsvarande uppdrag och situation som ni står inför lämnar vi gärna sådana. Kontakta VD, Fredrik Ståhl. Nedan finns också några exempel på uppdrag vi genomfört.

  • Snabbavveckling

    Servando förvärvar vilande bolag i syfte om omgående likvidation i egen regi. Du som ägare får omgående ut bolagets värde i kontant köpeskilling. Alla bolag likvideras för din maximala trygghet.

    Läs mer »
  • Fusion

    Avslut av bolag genom att ett annat bolags övertagande. Vi svarar för dokumentation, fristbevakning och registrering.

    Läs mer »