Om Servando

träd

Vi brinner för att ge dig som kund tjänster som skapar värde och beaktar en helhet inom bolagsjuridik, ekonomi, administration och skatt..

Vi kräver av oss själva att våra tjänster håller högsta kvalitet och service och strävar efter att leverera dem i en löpande personlig relation.

Vi har drivit Servando i 20 år och under dessa år genomfört tusentals uppdrag. Tillsammans med den erfarenhet de anställda besitter genom tidigare arbeten och utbildningar tror vi oss besitta en bred samlad kompetens och erfarenhet för att genomföra effektiva uppdrag som beaktar flera infallsvinklar.

Vi får ofta höra att det som skiljer oss från andra är vår service och personliga relation. Vi bygger vår verksamhet och våra uppdrag på engagemang, glädje och att göra det tillsammans.