Affärsidé och värderingar

träd

Servandos affärsidé är att vara ett stöd för företagsägare inom bolagsjuridik, ekonomi och administration för att skapa och förvalta en effektiv bolagsstruktur.

Vi vill med våra tjänster underlätta och effektivisera ägande och drift av företag med stöd för att driva verksamheten effektivt, skapa ordning och reda, minska risker och spara tid för dig som kund.

Vi anställda delar ett gemensamt intresse och engagemang i att ge dig som kund bästa tänkbara tjänster och nytta. Vi drivs av en vilja och når en tillfredsställelse när vi känner och får feedback som visar att våra tjänster har lett till ökad lönsamhet för dig som kund.

Vår företagskultur präglas av engagemang, glädje och att agera tillsammans med kunder och kollegor.

Avslutningsvis tror vi att välmående och friska medarbetare trivs och presterar bättre. Vi investerar därför i träning på arbetstid samt en flexibilitet i arbetstid och arbetsplats.