Förvaltning bolagsstrukturer

Error loading Razor Script GetCrop.cshtml
The type initializer for 'Examine.ExamineManager' threw an exception.

Vi hjälper dig att både skapa och förvalta en effektiv bolagsstruktur.

Våra tjänster tar sin grund i bolagsjuridiken kompletterat med ekonomisk och administrativ förvaltning samt i viss mån skattefrågor.

Vi eftersträvar en relation med dig som företagsägare för att kunna vara ett långsiktigt stöd med tjänster som underlättar och effektiviserar såväl ägande som drift av bolag.

Tjänsterna utförs av konsulter med ett stort engagemang som drivs av glädjen att genomföra dem tillsammans med dig som kund och nära samarbete med övriga kollegor.

"Vi finns för att hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig med din fråga eller uppdrag så återkopplar vi direkt."