Våra tjänster

Vi tillhandahåller tjänster som tillsammans skapar en bredd och en helhet inom bolagsjuridik, ekonomi, administration och skatt för ägare och entreprenörer. Tjänsterna kan köpas som enskilda tjänster och uppdrag men där vi eftersträvar en relation och helhet för bästa levererade värde. Oavsett uppdrag försöker vi alltid beakta flera aspekter i vår analys och förslag. I de fall en given process och förutsättningar kan följas säljs dessa som bolags- och förvaltningstjänster till fasta priser. I andra mer komplexa situationer som kräver individuell lösning och rådgivning mot löpande räkning.