Administrativa förvaltningsuppdrag

Servando erbjuder tjänster för att underlätta drift och ägande av svenska bolag utan svenska funktionärer eller kontor. Vi kan också erbjuda administrativ förvaltning och redovisning i holding- eller trädabolag.