Avslutsuppdrag

Annelie, Jenny S

Som komplement till våra olika legala avvecklingstjänster erbjuder vi också olika avslutsuppdrag för att göra ditt bolag avvecklingsbart.

Inför en snabbavveckling, likvidation eller fusion krävs i regel helt uppdaterad löpande redovisning och att alla årsredovisningar och deklarationer upprättats och lämnats in till berörda myndigheter. Servando kan åta sig ett uppdrag och komplettera bolagets redovisning eller upprätta en saknad årsredovisning eller deklaration.

Som komplement till vårt legala biträde i en frivillig likvidation kan vi även assistera med bolagets redovisning och ekonomihantering under likvidationen. Normalt åtar vi oss då den löpande bokföringen, upprättande av styrelsens avgåenderedovisning och eventuell årsredovisning, inkomstdeklarationer samt agerar som bolagets kontakt gentemot eventuell revisor.

Vi kan också hjälpa till med rent administrativt avslut av en verksamhet, t ex genomgång och uppsägning av avtal, försäkringar och abonnemang m m.