Digital aktieboksförvaltning

träd

Servando kan sköta hela bolagets aktiebok i en digital tjänst och dessutom vara behjälpliga med komplett hantering vid köp och försäljningar.

Tjänsten passar bra för företag med växande eller spridd ägarkrets och utgör ett stöd åt såväl bolagets styrelse att förvalta aktieboken som de enskilda ägarnas kontroll över sitt ägande. Aktieboken förs helt digitalt där både bolag och ägare ges ett eget konto och inloggning för att lätt kunna överblicka sitt innehav.

Servandos tjänst börjar i regel med flytt och transformation av en tidigare analog aktiebok, t ex förd i Excel, till det digitala systemet. Servando förvaltar därefter aktieboken och övervakar uppdateringar och kan löpande förse bolaget och styrelsen med en uppdaterad aktiebok för kontroll av ägarsituationen, som underlag för att kalla till bolagsstämma eller genomföra utdelningar m m.

Servando kan också ta hela ansvaret att biträda vid köp och försäljning genom att upprätta avräkningsnotor, hantera eventuella förköpsklausuler och frister och därefter uppdatera aktieboken med förändringen.

Tjänsten kommer att effektivisera och avlasta styrelsen i sitt ansvar att förvalta aktieboken samtidigt som det underlättar respektive ägares hantering av sitt aktieinnehav.

Tjänsten ingås i en abonnemangsform med arvode utifrån storlek på ägarkretsen och önskade delar i uppdraget.