Förvaltning holding- och trädabolag

träd

Servando erbjuder administrativ förvaltning med bokföring, bokslut och deklarering för bolag utan rörelse.

Tjänsten är framtagen för bolag utan rörelse, t ex holdingbolag, trädabolag i väntan på försäljning eller avveckling eller bolag som av andra skäl är vilande och inte har en aktiv verksamhet.

I tjänsten svarar vi för det vilande bolagets löpande bokföring, avstämningar, upprättande av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer samt tillhörande deklarationsbilaga K10 eller K12 för bolagets fysiska ägare.

För bolag som lagts i träda i minst fem år för en bättre skattesits för ägaren kombineras tjänsten ofta med vår tjänst för snabbavveckling.

Vi kan tillsammans med förvaltningsuppdraget också utgöra bolagets adress, vidarebefordra post samt ingå uppdrag som bolagets särskilda delgivningsmottagare.