Registrerad adress och posthantering

träd

Servando erbjuder att utgöra ett bolags adress och vidarebefordra all erhållen post.

I en del situationer kanske ett svenskt bolag inte har behov av ett fysiskt kontor men ändå behov av en registrerad adress, vilket Servando kan erbjuda tillsammans med löpande vidarebefordran av erhållen post.

Detta är en tjänst som i regel nyttjas av svenska dotterbolag till utländska moderbolag och koncerner.

Bolagets adress registreras som c/o Servando Bolag AB, Box 5814, 102 48 Stockholm.

All post samlas och vidarebefordras varje vecka till anvisad kontakt.