Särskild delgivningsmottagare

träd

Servando möjliggör genom tjänsten att ha ett svenskt företag utan funktionär bosatt i Sverige.

Alla svenska företag måste ha någon funktionär bosatt i Sverige för att företaget enkelt ska kunna kontaktas av bl a domstolar och myndigheter. I den mån det svenska företaget inte har någon funktionär (styrelseledamot eller VD) bosatt i Sverige måste en särskild delgivningsmottagare utses och registreras hos Bolagsverket.

Servando åtar sig denna roll genom dess VD, Fredrik Ståhl, genom att ta emot delgivningar från domstolar, myndigheter eller andra. I uppdraget ingår att direkt bekräfta mottagandet till motparten samt vidarebefordra delgivningen till bolaget och dess ledning för informaton och hantering.

Tjänsten kompletteras ofta med Servandos tjänst för adressregistrering och posthantering.