Bolagsförändringar

träd

Få hjälp med beslutsfattande, genomförande och registrering av ditt bolags grundläggande registreringar.

Vid olika tillfällen uppstår behov av att ändra registrering avseende t ex företagsnamn, verksamhetsbeskrivning, sammansättning av styrelse eller revisorer, övriga funktionärer, räkenskapsår, aktier och förköpsregler.

Med Servandos biträde erhålls både kompetens och erfarenhet att en ändring görs på korrekt sätt med rätt beslutsunderlag och registrering. Servando tar också den praktiska rollen med upprättande av handlingar, projektledning och som ombud för registreringarna hos Bolagsverket.

Dessa registreringsärenden till fasta priser kräver att givna förutsättningar följs, t ex bolag med ett fåtal ägare och att beslutsfattande kan ske förenklat (per capsulam). I andra mer komplexa fall eller i bolag med en spridd ägarkrets skräddarsyr Servando ett projekt och lösning mot löpande räkning.