Delning

Josefine, Jenny R

Vi bistår med full assistans för genomförande och registrering av en delning, även kallat fission. En delning innebär i regel att ett befintligt bolag avslutas och delas upp på flera andra nya eller befintliga bolag.

En delning kan t ex vara en effektiv metod om man som ägare till ett bolag vill gå skilda vägar och där någon part inte kan lösa ut den andra eller för att ägarna ska kunna föra vidare sina skattemässiga gränsbelopp i fåmansbolag vilka ärvs av de övertagande bolagen. En delning där överlåtande bolag avslutas kan också vara effektivt som verktyg vid överlåtelse av fastigheter då ingen stämpelskatt utgår vid sådana överlåtelser.

Servandos tjänst och biträde består i assistans med besluts- och registreringshandlingar, fristbevakning och projektledning med information till samtliga involverade bolags ägare och styrelser samt kontakt med bolagens revisorer.

En delning av ett bolag kan ske till befintliga bolag eller till bolag som bildas inom delningsregistreringen. Servando bistår oavsett val.

En delning utan hinder tar normalt ca 4 månader att genomföra.

Som tilläggstjänst till det legala delningsuppdraget kan Servando också bistå med kallelser på kända borgenärer och med utredningar och rådgivning hur en delning ska redovisas och beskattas hos de olika bolagen.

Kontakta oss med uppgift om vilket bolag som avses att delas och till vilka så återkopplar vi för en dialog och informationsinsamling med förslag på uppdrag.