Filial

Vägg

Servando hjälper utländska företag att registrera en filial i Sverige som ett alternativ till att driva verksamhet genom t ex dotterbolag.

Alla utländska företag har möjlighet att registrera filial i Sverige för driften av den svenska verksamheten.

Servandos tjänst består i att upprätta alla nödvändiga registreringshandlingar, agera projektledare samt även ombud för registreringen hos Bolagsverket.

Alla filialer ska ha en registerad verkställande direktör. I den mån denne inte är bosatt i Sverige kan Servando som tilläggstjänst agera särskild delgivningsmottagare för filialen.

Vi kan även hjälpa till med skatteregistrering för filialen eller utredning och rådgivning i tillhörande skattefrågor.

Förutom bildande och registrering av en filial kan Servando även medverka till ändringar eller avregistrering av befintliga filialer.

Självklart upprättas alla besluts- och registreringshandlingar med engelsk översättning.