Lagerbolag

Josefine, Jenny R

Få direkt tillgång till ett nybildat bolag anpassat efter ditt behov där hjälp med all bolagsformalia och registrering ingår.

Beställning av lagerbolag sker via vårt webbaserade ärendehanteringssystem eller genom att skicka in ifylld beställningsblankett. Om du är förstgångskund går du in under "Skapa konto" och skapar ett konto för att sedan kunna logga in och göra beställningen.

Servandos konsulter kan svara på frågor och ge råd kring bolagets grundläggande registrering, agerar projektledare och ombud för registreringen hos Bolags- och eventuellt Skatteverket.

Snabbheten är utmärkande för tjänsten där bolagsbevis och upprättade handlingar levereras direkt efter beställning. Efter retur av undertecknade bolags- och registreringshandlingar samt ett bankintyg ges handlingarna omgående in till Bolagsverket för registrering och en generalfullmakt utfärdas som ger bolagets nya företrädare rätt att agera i bolaget.

Leverans sker genom den digitala styrelseportalen Boardeaser, vilken möjliggör digital åtkomst till alla handlingar, e-signeringar samt underlättar bolagets fortsatta drift med arkiv och avtalshantering, digitala styrelsemöten med mycket mera. Ett års fritt abonnemang ingår.

Servando hjälper gärna till i samband med lagerbolagsköpet att registrera bolaget för F-skatt, moms och som arbetsgivare hos Skatteverket. Självklart upprättar vi alla bolagshandlingar på engelska om så önskas.

Servando garanterar att lagerbolagen aldrig bedrivit någon verksamhet eller varit i någon annans besittning än Servandos. Lagerbolagen har aldrig några skulder och alltid ett intakt aktiekapital på överlåtelsedagen.