Registrering av F-skatt, moms och arbetsgivare

träd

Servando hjälper ditt bolag att bli godkänd för F-skatt, registrera det för moms och som arbetsgivare.

Att vara godkänd för F-skatt är en kvalitetsstämpel och visar att bolaget sköter skattebetalningar etc. Utan F-skatt kan eventuellt utförda tjänster betraktas som anställning och då beskattas som lön samt med arbetsgivaravgifter vilket kan bli kostsamt både för ditt bolag och din kund. Vi rekommenderar alla företag att ansöka om F-skatteregistrering i samband med bolagsbilding eller köp av lagerbolag.

Om bolaget bedriver en momspliktig verksamhet är det skyldigt att registrera sig för moms. Med momsskyldigheten kommer också en avdragsrätt för ingående moms på inköp vilken inträder först vid registrering varför direkt registrering är att rekommendera även avseende moms.

För ett bolag med anställda krävs registrering som arbetsgivare för att svara upp mot skyldigheten att betala arbetsgivaravgift och göra skatteavdrag.

Servando agerar ombud för registreringen hos Skatteverket och kan också vara behjälpliga med frågeställningar eller utredningar i de underliggande skattefrågorna, t ex kring momspliktig verksamhet och avdragsrätt m m.