Aktieägaravtal

träd

Servando hjälper till att ta fram ett individuellt aktieägaravtal anpassat utifrån det aktuella bolaget och dess verksamhet samt ägande.

Ett aktieägaravtal är ett avtal mellan ägarna om hur de ska styra och driva bolaget. Själva bolaget är inte en part i avtalet och därmed inte bundet av det. Förutom själva avtalet bidrar tjänsten till en strukturerad diskussion inom ägarkretsen av viktiga frågor för bolagets drift och framtid som sällan är på agendan i den dagliga verksamheten.

Vi har tagit fram en paketerad tjänst och strukturerad process inriktad på mindre bolag med ett fåtal ägare. Processen börjar med ett möte mellan ägarna och Servando för informationsinsamling och fakta kring bolaget och ägarna samt genomgång av de områden som ska regleras i avtalet och ägarnas inställning och önskemål i dessa frågor.

Därefter utarbetas ett utkast till avtal som reglerar bestämmande i bolaget, arbetsinsats och bidrag, frågor som kräver enhällighet, vinstdelning och kapitaltillskott samt regler för försäljning m m. Uktastet granskas och gås igenom innan ett slutligt levereras.

Servando tillämpar ett fast arvode om 19 900 kr exkl moms per avtal enligt denna process. Men vi kan även vara behjälpliga med genomgång och feedback, komplement eller tillägg i befintliga avtal.