Aktier och ägarfrågor

Josefine, Kerstin

Servando hjälper till att skapa ett effektivt och ändamålsenligt ägande med rätt typ av aktier och struktur för ägandet.

Mycket av Servandos verksamhet och tjänster kretsar kring ägarfrågor med strukturering av bolag och ägande samt villkoren för de enskilda aktierna och eventuella skillnader mellan olika aktieägare, allt för ett effektivt ägande och företagande.

Servando är behjälpliga med att införa olika aktieslag, som t ex A- och B-aktier med olika rösträtt alternativt stam- och preferensaktier med olika rätt till bolagets vinst och utdelning. För att optimera ägande och förbereda för emissioner eller försäljningar hjälper vi också till med ändring av antal aktier genom split eller sammanläggning.

Servando hjälper till att införa önskade och optimala aktieslag eller ändrat antal aktier och kvotvärde med beslut, förändring av bolagsordning, omstämpling av aktier, eventuell emission, uppdatering av aktiebok, registrering och projektledning genom hela ärendet.

Behövs aktiebrev vid försäljningar eller pantsättning hjälper vi till att ta fram fysiska aktiebrev. Om aktiebrev är förkomna biträder vi med ansökan om dödning hos Bolagsverket.