Emissioner

Josefine, Kerstin

Servando hjälper till med hela processen för beslut, genomförande och registrering i olika emissionssituationer.

Vi har genomfört ett flertal emissionsuppdrag för i regel tillväxtbolag med en relativt spridd ägarkrets. I våra uppdrag ingår beslut om direkt emission, eller bemyndigande till styrelsen, på bolagsstämma, kontakt med eventuell bank och revisor, som projektledare och som ombud för registreringen hos Bolagsverket.

Vi svarar för upprättandet av alla besluts- och registreringshandlingar, bevakar frister och ser till att registreringar sker inom föreskriven tid samt att bolagets aktiebok uppdateras efter genomförd emission.

Vi hjälper dig i alla emissionssituationer som kontant nyemission, apport-, kvittings- eller fondemission.