Registrering publika- och avstämningsbolag

träd

Servando hjälper dig att uppfylla kraven och genomföra nödvändiga registreringar för att omvandla ett privat bolag till publikt och eventuellt också som avstämningsbolag.

Att gå från ett privat till ett publikt bolag och eventuellt även till ett avstämningsbolag innebär ökade krav på bolagets kapital, ledning, revision och kallelseförfarande till bolagsstämmor m m. 

I ett bolags tillväxt kan det ibland vara effektivt och praktiskt att omvandla bolaget till ett publikt bolag och kanske även som avstämningsbolag då bolagets aktier registreras hos en värdepapperscentral, normalt Euroclear Sweden AB.

Servando rådger om skillnaderna mellan de olika bolagsformerna och hjälper vid omregistrering till att uppfylla de ökade kraven med anpassning av bolagsordning, kapitalnivå, ledning och funktionärer samt kallelseförfarande till stämmor m m. Vi agerar projektledare och ombud för registreringar hos såväl Bolagsverket som Euroclear.