Skatterådgivning

träd

Servando kan bistå med rådgivning, utredning och praktisk hantering av skattefrågor i samband med våra bolagsjuridiska tjänster.

I de bolagsjuridiska uppdrag vi medverkar i gällande t ex bolags- och koncernstrukturer, ägar- och kapitalfrågor, likvidationer och fusioner m m finns det ofta ett behov av att också känna till och beakta eventuella skattekonsekvenser av den bolagsjuridiska transaktionen.

Vi kan därför bistå med utredningar, rådgivning och praktisk hantering av dessa skatte- och deklarationsfrågor för inkomstskatt, moms och personbeskattning.