Prislista

Prislista, faktura

Nedan följer en komplett prislista med samtliga bolagstjänster till fasta priser, övriga arvoden och betalningsvillkor.

Våra bolagstjänster till fasta priser enligt nedan innebär klart definierade tjänster och  förutsätter att given process och förutsättningar följs vad gäller t ex bolag med ett fåtal ägare och förenklat beslutsfattande. Fakturering av dessa tjänster sker i direkt samband med leverans av ärendet.

Övrigt juridiskt biträde och skatterådgivning som kräver högre grad av invidivuell anpassning, rådgivning och utredning faktureras på löpande räkning till ett arvode om 1 600 kr per timme vilket faktureras i samband med leverans eller månatligen för löpande uppdrag.

Samtliga Servandos arvoden på denna hemsida och i övrig kommunikation är exklusive moms om ingenting annat anges. På registreringsavgifter utgår ingen moms med undantag för bolagsbildningsavgiften.

Vi är godkända för F-skatt. Servando Bolag ABs bankgiro är: 5920-0246.

Lagerbolag

Arvode

Registreringsavgifter

Lagerbolag, AB

5 300 kr

3 750 kr

Skatteregistrering (F-skatt, moms, arbetsgiv.)

1 400 kr

0 kr

Kontantemission, lagerbolagsköp

1 400 kr

0 kr

Handlingar på engelska

1 900 kr

0 kr

Filial 

 

 

Nyregistrering (inkl handlingar på engelska) 

4 900 kr 

2 500 kr 

Avregistrering 

1 900 kr 

0 kr 

Kapitalförändringar

Fondemission

5 900 kr

1 000 kr

Kontantemission

5 900 kr

1 000 kr

Apportemission

6 900 kr

1 000 kr

Kvittningsemission

6 900 kr 

1 000 kr

Minskning aktiekapital

5 900 kr 

2 500 kr 

Vinstutdelning på extra bolagsstämma 

3 900 kr 

0 kr 

Handlingar på engelska 

1 900 kr 

0 kr 

Bolagsförändringar

Byte av bolagsnamn

2 900 kr

1 600 kr

Bolagsordningsändring

2 900 kr

1 000 kr

Funktionärsändring

2 400 kr

1 000 kr

Val av VD eller ordförande

1 900 kr

1 000 kr

Ändring av firmateckning

1 900 kr

1 000 kr

Registrering av särskilt företagsnamn

2 900 kr

1 200 kr

Registrering av företagsnamn på främmande språk

2 900 kr

1 200 kr

Adressändring för bolag

900 kr

0 kr

Ändring av räkenskapsår
Tillägg för ansökan hos Skatteverket, brutet år

2 900 kr
1 000 kr

1 000 kr
0 kr

Dödande av aktiebrev, per ägare

1 900 kr

950 kr

Handlingar på engelska 

1 900 kr 

0 kr 

Likvidationer

Likvidation

14 900 kr

2 100 kr

Handlingar på engelska 

1 900 kr 

0 kr 

Fusioner och delningar

Fusion av ett helägt dotterbolag (förenklad)

10 000 kr

1 200/2 000 kr

Övriga fusioner (ej förenklade, två separata, nedströms)

13 000 kr

2 200/3 000 kr

Delning till två (befintliga) bolag

13 000 kr

Tillkommande fusions- eller delningsbolag

3 000 kr

500/1 000 kr

Brev till bolagens borgenärer

900 kr/tim

0 kr

Handlingar på engelska 

1 900 kr 

0 kr 

Snabbavvecklingar

Bolagets värde 15 000 - 75 000 kr

13 500 kr

ingår

Bolagets värde 75 001 - 100 000 kr

16 000 kr

ingår

Bolagets värde 100 001 - 200 000 kr

18 000 kr

ingår

Bolagets värde 200 001 - 350 000 kr

20 000 kr

ingår

Bolagets värde 350 001 - 500 000 kr

25 000 kr

ingår

Bolagets värde 500 001 -

Enligt offert

ingår

Förvaltning av holding- och trädabolag

Antal transaktioner per år 0 - 12

12 000 kr/år

Antal transaktioner per år 13 - 50

16 000 kr/år

Antal transaktioner per år 51 - 100

20 000 kr/år

Antal transaktioner per år 101 -

Enligt offert

Adress och post

Registrerad adress och vidarebefordran post

18 000 kr/år

Särskild delgivningsmottagare

Särskild delgivningsmottagare inkl 1 delgivning

5 000 kr/år

Tillkommande delgivningar

1 000 kr