Våra kunder

Inom Servando arbetar vi med företag i alla storlekar och branscher, och framförallt de människor som driver, leder eller äger dessa företag.

Många av våra kunder leder och driver sina egna bolag. Vi tillhandahåller tjänster som utgör ett stöd i drift och ägande av dessa bolag, ofta i tillväxt.

Andra kunder är storföretag genom en CFO eller bolagsjurist. Våra tjänster underlättar förvärv och transaktioner, skapar effektiva bolagsstrukturer samt kan avlasta ekonomi- och juristavdelningar med hög arbetsbelastning.

Flera internationella koncerner och utländska ägare efterfrågar lokal kontakt och assistans för hanteringen av dess svenska bolag.

Vi möter också ofta kunder som blivit rekommenderade oss av andra konsulter som ser ett värde av att kunna erbjuda tjänster som kompletterar deras egna utbud, t ex revisorer, redovisningskonsulter och advokater m fl.