Kundenkäter

träd

Vi vill alltid bli bättre. Låt oss veta vad du tycker om oss och utfört uppdrag genom att besvara vår kundenkät.

Vi skickar regelbundet en enkät till kontaktpersoner för genomförda uppdrag för att få en direkt och kompletterande feedback till vår övriga dialog och kundrelation. Vi värdesätter denna feedback mycket högt för att veta att våra tjänster håller vad vi lovar och skapar nytta och värde för dig som kund. Alternativt som underlag för att vässa våra tjänster och leveranser ytterligare för att svara upp till de krav ni som kund ställer.

Enkäten behandlar benägenhet till rekommendation och återköp samt betyg i kvalitet, service, relation och arvode m m och tar endast en eller några få minuter att besvara.

Frågorna besvaras i en skala 1-6 där vi efter många års genomförda enkäter har ett samlat betyg på 5,6-5,7, vilket vi är mycket stolta över.

Ett stort tack till alla er som tar er tid och hjälper oss med dessa utvärderingar!