Din partner inom legal administration

Kapitalförändringar

Vi vill vara din partner inom legal administration och praktisk bolagsförvaltning genom att tillhandahålla tjänster som underlättar och effektiviserar ditt företagande.

Vi erbjuder ett flertal tjänster inom praktisk bolagsjuridik avseende bolagsbildningar, namn- och funktionärsfrågor, bolagsordningar, emissioner, aktie- och ägarfrågor, bolagsstämmor, aktieägaravtal, fusioner samt avvecklingar och likvidationer.

I de fall en given process och förutsättningar kan uppfyllas säljs dessa som bolagstjänster till fasta priser och i mer komplexa fall som kräver individuell lösning och rådgivning mot löpande räkning.

Till detta erbjuder vi också förvaltande tjänster med redovisning i holding- och trädabolag, adress- och posthantering samt som särskild delgivningsmottagare.

Vi är glada att nu också kunna erbjuda viss skatterådgivning, utredningar och deklarations-hantering som tillägg eller i samband med våra bolagsjuridiska uppdrag.

"Vi finns för att hjälpa dig. Tveka inte att höra av dig med din fråga eller uppdrag så återkopplar vi direkt."