Bolagsjuridik för entreprenörer och tillväxtföretag

grupp2

Vi vill förena en bredd i kompetenser med praktiskt utförande som underlättar och effektiviserar ägande och drift av företag.

Vi erbjuder ett flertal tjänster inom praktisk bolagsjuridik som bolagsbildningar och lagerbolag, namn- och funktionärsfrågor, bolagsordningar, emissioner, aktie-och ägarfrågor, bolagsstämmor, aktieägaravtal, fusioner samt snabbavvecklingar och likvidationer.

Till detta erbjuder vi också förvaltande tjänster med redovisning i holding- och trädabolag, adress- och posthantering samt som särskild delgivningsmottagare.

Till samtliga tjänster kan vi erbjuda rådgivning och utredningar i tillhörande skattefrågor.

"Vi finns för att hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig med din fråga eller uppdrag så återkopplar vi direkt."