Bolagsjuridik för entrepenöer och tillväxtföretag

grupp2

Vi vill vara din partner inom legal administration och praktisk bolagsförvaltning genom att tillhandahålla tjänster som underlättar och effektiviserar ditt företagande.

Vi erbjuder ett flertal tjänster inom praktisk bolagsjuridik som bolagsbildningar och lagerbolag, namn- och funktionärsfrågor, bolagsordningar, emissioner, aktie-och ägarfrågor, bolagsstämmor, aktieägaravtal, fusioner samt snabbavvecklingar och likvidationer.

Till detta erbjuder vi också förvaltande tjänster med redovisning i holding- och trädabolag, adress- och posthantering samt som särskild delgivningsmottagare.

Till samtliga tjänster kan vi erbjuda rådgivning och utredningar i tillhörande skattefrågor.

"Vi finns för att hjälpa dig! Tveka inte att höra av dig med din fråga eller uppdrag så återkopplar vi direkt."