Styrelse & firmatecknare

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Servando Bolag AB

Servando Bolag ABs (org. nr 556703-1066) styrelse utgörs av ledamöterna Fredrik Ståhl (tillika VD), Daniel Andersson och Andreas Hager.

Servando Bolag AB har ett helägt dotterbolag, Servando Snabbavveckling AB (org. nr 556703-0548) med ledamöterna Fredrik Ståhl och Daniel Andersson.

Firman tecknas av styrelsen samt var för sig av ledamöterna i respektive bolag.

Båda bolagen är godkända för F-skatt och har sitt säte i Stockholm.

Servando Bolag ABs bankgiro är: 5920-0246. För internationella betalningar är IBAN: SE0750000000052011068304 och BIC: ESSESESS.

Servando Bolag ABs VAT-nummer är: SE556703106601.

Kom i kontakt

Om Servando