Company secretary

Svensk representant för hjälp med registreringar, myndighetskontakter och årsavslut.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

För utländskt ägda bolag

En roll och tjänst för svenska dotterbolag i utländska koncerner. För trygghet och regelefterlevnad att det svenska bolaget är rätt registrerat, vet när olika aktioner krävs och när förändringar sker för svenska företag. Hjälp med registreringar, registerutdrag, myndighetskontakter, årsstämmor och årsavslut m m.