Company secretary

Information och uppdateringar om förändringar i svensk bolagsrätt.

Kontakta oss

Hör av dig till Ida Svensson

För utländskt ägda bolag

För svenska dotterbolag i utländska koncerner och kanske med utländska styrelser kan Servandos tjänst underlätta att uppfylla svensk bolagsrätt med information om vilka regler som gäller, vilka datum som kräver aktion och när förändringar sker i reglerna.