Bolagsårskalender

Med viktiga bolagsrättsliga-, redovisnings- och skattemässiga deadlines.

Kontakta oss

Hör av dig till Ida Svensson

Underlättar driften av ett svenskt företag

Med vår tjänst underlättas driften och regelefterlevnaden av ett svenskt bolag, ofta ägt eller styrt från utlandet. Vi tar fram en bolagsårskalender utifrån det specifika bolagets registreringar när olika formella och legala åtgärder måste ske. T ex när bokslut ska upprättas och revideras, när årsredovisning och inkomstdeklaration ska lämnas in, när bolagsstämman måste sammankallas och hållas, när skattedeklarering ska ske, kontrolluppgifter lämnas m m.

Datum för varje aktivitet i respektive månad

Kalendern blir ett praktiskt verktyg för bolagets ledning att uppfylla legala krav och därmed framstå i en bättre dager med minskad risk och sänkta kostnader. För varje månad anges de datum då en specifik aktivitet ska ske eller dess deadline. 

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.