Styrelse- och förvaltningsroll i investeringsbolag

Komplett tjänst för uppsättning, ledning och drift av investeringsbolag.

Kontakta oss

Hör av dig till Fredrik Ståhl

Ledning och drift av investeringsbolag

Inom större samarbeten med kapitalförvaltare kan Servando erbjuda en helhetstjänst för ett svenskt investeringsbolag. Bolaget är ofta en del i kapitalförsäkringsstruktur och ägs av kapitalförvaltaren med syfte att möjliggöra investeringar i onoterade bolag, företrädesvis svenska, vilka kanske inte är möjliga direkt från internationella kapitalförvaltare eller kapitalförsäkringar.

Helhetstjänst

Servando tar ett helhetsgrepp och börjar med att tillhandahålla ett lagerbolag och bistår med hela bildningsprocessen. Servando åtar sig i regel funktionärsrollerna både som styrelseledamot och suppleant samtidigt som vi sköter bolagets bokföring och redovisning avseende bokslut och deklarationer. I rollen och uppdraget som ledamot ingår att genomföra investeringarna i enlighet med ägarens direktiv samt utgöra en legal kontrollfunktion kring varje enskild investering. Servando agerar också som ägare i de investerade bolagen vid t ex bolagsstämmor eller nyemissioner.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.