Redovisning i holding- och trädabolag

Servando erbjuder administrativ förvaltning med bokföring, bokslut och deklarering för bolag utan rörelse.

Kontakta oss

Hör av dig till Ann Sundin

Komplett redovisningstjänst

Tjänsten är framtagen för bolag utan rörelse, t ex holding-, investerings-, och trädabolag i väntan på försäljning eller avveckling eller andra bolag som är vilande och inte har en aktiv rörelsedrift.

I tjänsten svarar vi för det vilande bolagets löpande bokföring, avstämningar, upprättande av bokslut, årsredovisningar, årsstämma och inkomstdeklarationer samt tillhörande deklarationsbilaga K10 eller K12 för bolagets fysiska ägare.

Tilläggsuppdrag

Efter att vi förvaltat ett trädabolag och det passerat 5-års karensen för aktivitet övergår uppdraget ofta i en snabbavveckling då försäljning kan ske till en lägre skattesats. I vissa fall kombinerar vi vårt redovisningsuppdrag med att också hålla bolagets registrerade adress och utgöra särskild delgivningsmottagare om det saknas en styrelseledamot bosatt i Sverige. I vissa fall kan vi också skräddarsy en utökad administrativ tjänst för bolagets fysiska ägare.

Har du några frågor?

Ring oss på 08-545 66 130

Ring oss så hjälper vi dig med eventuella frågor eller funderingar.